Zadzwoń do nas

22 100 47 41

Jakie są wymagania dla drzwi do lokalu usługowego?

Jakie są wymagania dla drzwi do lokalu usługowego?

We wszelkiego rodzaju lokalach usługowych drzwi odgrywają kluczowe znaczenie. To one wpływają na wizerunek miejsca, jego estetykę, ale także na funkcjonalność i bezpieczeństwo. Właściciele muszą więc sprostać różnym wymaganiom, zanim zdecydują się na odpowiedni model. Chcesz wiedzieć, jakie przepisy regulują warunki techniczne drzwi? Ile powinna wynosić ich szerokość? Czytaj dalej i sprawdź!

Warunki techniczne drzwi w lokalu usługowym – przepisy prawne

Warunki techniczne drzwi w lokalu usługowym odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania obiektu. Wybór odpowiedniego modelu i jego montaż zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełnienie oczekiwań użytkowników i wymogów prawnych są w tym przypadku niezbędne. Drzwi wejściowe do lokalu usługowego mają odpowiadać wymaganiom i standardom zawartym w dwóch aktach prawnych. Są to:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na postawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej.

Szerokość drzwi – warunki techniczne

Szerokość drzwi wejściowych w budynkach użyteczności publicznej powinna mieć w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm i wysokość 2 m. Jeśli w obiekcie będą zamontowane drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, skrzydło główne nie może być mniejsze niż 90 cm. Szerokość drzwi w budynkach użyteczności publicznej, które są montowane wewnątrz, również powinna być nie mniejsza niż 90 cm. Jeśli w Twoim obiekcie zdecydowałeś się na skrzydła o wymiarach 100 cm x 200 cm, to szerokość drzwi warunki techniczne spełnia.

Niezwykle ważnym aspektem jest także przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. To wymaga między innymi zamontowania nie tylko drzwi o odpowiedniej szerokości, ale także zadbania o to, aby próg nie był przeszkodą dla wózka. Takie podejście jest zgodne z ideą projektowania, które ma na celu tworzenie przestrzeni dostępnych i komfortowych dla jak najszerszego spektrum użytkowników.

Kierunek otwierania drzwi w budynkach użyteczności publicznej

Wiesz już, ile powinna wynosić szerokość drzwi w lokalu usługowym. Pozostaje nam jeszcze do omówienia jedna ważna kwestia – kierunek otwierania drzwi w budynkach użyteczności publicznej. Choć poszczególne regulacje prawne nie wskazują jednoznacznie, w którą stronę mają się otwierać drzwi w obiektach przeznaczonych na działalność usługową, należy pamiętać, by zapewnić bezpieczeństwo oraz płynność poruszania się osób korzystających z danego budynku. Wejście w Twoim obiekcie pełnią funkcję ewakuacyjną? W budynku jednocześnie może przebywać więcej niż 50 osób? W takich przypadkach zalecane jest, aby kierunek otwierania drzwi w budynkach użyteczności publicznej był na zewnątrz, co ułatwi opuszczenie obiektu w razie zagrożenia, takiego jak pożar czy zamach terrorystyczny.