Polityka prywatności

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych i warunki korzystania z serwisów Medrus sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie.

 

Kładziemy duży nacisk na ochronę Państwa danych oraz sfery prywatnej. Aby mieć pełną wiedzę na temat
zbierania i wykorzystania przez nas danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych, prosimy
zapoznać się z poniższymi informacjami:

 

1. Ochrona danych w skrócie

 

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki w prosty sposób obrazują sposób postępowania z Państwa danymi osobowymi, kiedy
odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których mogą
Państwo zostać zidentyfikowani. Obszerne informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w poniższej
Polityce prywatności.

 

Zbieranie i przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

 

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora
strony znajdą Państwo w zakładce Redakcja serwisu.

 

Jak zbieramy Państwa dane?

 

Państwa dane zbierane są po pierwsze dlatego, że je nam Państwo udostępniają, np. wypełniając formularz
kontaktowy.

Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania przez Państwa
naszej strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system
operacyjny lub godzina odwiedzenia strony). Zbieranie tych danych następuje automatycznie, gdy wchodzą
Państwo na naszą stronę internetową.

 

W jakich celach wykorzystujemy te dane?

 

Część danych jest wykorzystywana do zapewnienia bezbłędnego wyświetlania strony. Inne dane mogą służyć do
analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do Państwa danych?

 

Mają Państwo prawo w każdej chwili zasięgnąć bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu
przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać poprawiania, zablokowania
lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz z innymi pytaniami dotyczącymi ochrony danych mogą Państwo
zwracać się do nas – adres podany jest w zakładce Kontakt. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo odwołania
się do urzędu powołanego do nadzorowania ochrony danych osobowych.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia firm trzecich

 

Przy odwiedzaniu naszej strony Państwa zachowanie jako użytkownika strony może być analizowane. Służą do
tego pliki cookies i tzw. programy analityczne. Analiza zachowania użytkownika na stronie odbywa się z reguły
anonimowo. To, jak Państwo korzystają z naszej strony nie może spowodować, że zostaną Państwo
zidentyfikowani. Mogą się Państwo nie zgodzić na analizowanie danych i uniemożliwić je, nie używając
określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w niniejszej Polityce prywatności.

 

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

 

Wskazówka dot. administratora danych
Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:
Medrus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Siedziba: 02-830 Warszawa, ul. Flamenco 14
Krajowy Rejestr Sądowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REGON: 360990506
NIP: 9512389879
KRS: 0000547805
Zarząd: Medrus spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
Prezes Zarządu: Norbert Pieściuk
Wiceprezes: Krzysztof Maliński
Telefon: +48 22 100 47 41
E-mail: medrus@medrus.pl
Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z
innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.)

 

Prawo odwołania do urzędu nadzorującego

 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo
odwołania do właściwego urzędu nadzorującego przestrzeganie tych przepisów.
Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać od nas przekazania osobom trzecim danych, które przetwarzamy w sposób
zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub wykonując umowę. Dane te powinny być dostarczone w
popularnym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego
przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w przypadku, jeśli takie przekazanie jest
technicznie możliwe.

 

Kodowanie SSL lub TLS

 

Ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przesyłania treści poufnych jak zamówienia lub zapytania, które
wysyłają Państwo do operatora strony, wykorzystujemy kodowanie SSL lub TLS. Kodowane połączenie
rozpoznają Państwo po tym, że adres strony w przeglądarce zmienia się z “http://” w “https://” oraz po symbolu
kłódki w oknie przeglądarki.
Kiedy kodowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą być przeczytane
przez osoby trzecie.

 

Informowanie, blokada, usunięcie

 

W ramach obowiązujących przepisów w każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o Państwa
zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, celu przetwarzania danych oraz prawo do
poprawiania, blokowania i usunięcia tych danych. W takim przypadku lub z innymi pytaniami dot. danych
osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas, pod adres wskazany w zakładce Redakcja
serwisu.

 

Sprzeciw wobec maili reklamowych

 

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w zakładce Redakcja serwisu
do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operator strony zastrzega
sobie prawo do wystąpienia na drogę prawną w przypadku przesyłania informacji reklamowych, np. w formie
maili spamowych.

 

3. Inspektor ochrony danych

 

Ustanowiliśmy w naszym przedsiębiorstwie inspektora ochrony danych osobowych

Medrus sp. z o.o.
Wojciech Paliś
Inspektor danych osobowych
ul. Flamenco 14
02-830 Warszawa
Telefon: 22 100 47 41
E-mail: palis@medrus.pl

 

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

 

Cookies

 

Strony internetowe używają tzw. ciasteczek – cookies. Ciasteczka nie wyrządzają Państwa komputerom żadnych
szkód i nie zawierają wirusów. Służą one do tego, by nasz serwis internetowy uczynić bardziej przyjaznym dla
użytkowników, efektywnym i bezpiecznym. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa
komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka.

Większość ciasteczek, które używamy, to tzw. pliki sesyjne (session cookies), które po wyłączeniu przeglądarki
automatycznie usuwane są z dysku twardego komputera. Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu i
umożliwiają rozpoznanie go przy Państwa następnej wizycie w naszym serwisie internetowym (tzw. „stałe”
cookies). Mogą Państwo tak ustawić przeglądarkę internetową, że będą Państwo informowani o zapisywaniu
ciasteczek i zaakceptują ten fakt tylko w pojedynczych przypadkach, generalnie wykluczą lub aktywują
automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies
funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia
określonych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka), będą zapisywane na podstawie art. 6
ustęp 1 punkt f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w zapisywaniu ciasteczek, aby technicznie
bezbłędnie i w sposób zoptymalizowany udostępniać swoje usługi. Jeśli zapisywane są też inne pliki cookies (np.
ciasteczka do analizy zachowania użytkownika), zostaną one opisane w niniejszej Polityce prywatności w
osobnym rozdziale.

 

Pliki dziennika serwera

 

Operator strony pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa
przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:
•typ przeglądarki i wersja przeglądarki
•użyty system operacyjny
•URL strony odsyłającej
•nazwa hosta komputera
•godzina żądania serwera
•adres IP
Nie dokonujemy zestawienia tych danych z innymi źródłami danych
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ustęp. 1 punkt f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w
celu zrealizowania umowy lub środków przedumownych.

 

Formularz kontaktowy

 

Jeśli wysyłają nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, dane z formularza łącznie z danymi
kontaktowymi są przez nas zapisywane w celu opracowania zapytania i na wypadek kolejnych pytań. Danych
tych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej.
Przetwarzanie danych zawartych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa
zgody (art. 6 ustęp 1 punkt a RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. Wystarczy nam do tego
nieformalna informacja wysłana mailem. Nie ma to wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które
nastąpiły do momentu wycofania zgody.
Dane zawarte w formularzu kontaktowym pozostają w naszym posiadaniu do momentu żądania ich usunięcia,
cofnięcia zgody na zbieranie danych lub gdy przestanie istnieć cel przetwarzania tych danych (np. po
zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Obowiązki prawne – w szczególności terminy przechowywania
– pozostają nienaruszone.

 

Funkcja komentarza na stronie internetowej

 

Gdy korzystają Państwo z funkcji komentarza na naszej stronie, oprócz tekstu Państwa komentarza zapisywane
są także: data wpisania komentarza, Państwa adres e-mail i – jeśli post nie jest anonimowy – wybrana przez
Państwa nazwa użytkownika.

 

Zapisywanie adresu IP

 

Funkcja komentarza na naszej stronie internetowej zapisuje adresy IP użytkowników, którzy komentarze
pozostawiają. Na naszej stronie nie sprawdzamy komentarzy przed ich publikacją, dlatego potrzebujemy tych
danych, by móc wystąpić na drogę prawną przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, zniewag lub
szerzenia propagandy.

 

Czas przechowywania komentarzy

 

Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) są zapisywane i pozostają na naszej stronie do momentu, aż
skomentowana treść zostanie w całości usunięta lub muszą być usunięte ze względu na naruszenie prawa (np.
komentarze obraźliwe).

 

Podstawa prawna

 

Zapisywanie komentarzy następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ustęp 1 punkt a RODO). W każdej chwili
mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy do tego nieformalna informacja przesłana za pośrednictwem
e-maila. Nie ma to wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do momentu wycofania
zgody.

 

5. Narzędzia analityczne i reklamowe

 

Google Analytics

 

Strona ta wykorzystuje funkcje narzędzia Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa ciasteczek. To pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają
analizę korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Informacje o używaniu strony przez Państwa,
zebrane przez ciasteczka, są z reguły przesyłane na serwer Google znajdujący się w USA i tam zapisywane.
Zapisywanie ciasteczek Google Analitics odbywa się na podstawie art. 6 ustęp. 1 punkt f RODO. Operator strony
internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników, by móc zoptymalizować swoją
ofertę internetową oraz reklamę.

 

Anonimizacja IP

 

Na tej stronie internetowej została aktywowana funkcja anonimizacji IP. Dzięki jej działaniu Państwa adres IP
przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych przez firmę Google zostaje skrócony – dotyczy to obszaru krajów
członkowskich UE oraz innych krajów-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i
tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google użyje tych informacji do analizy
korzystania przez Państwa ze strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz do
zrealizowania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora.
Adres IP przesłany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi
uzyskanymi przez Google.

 

Plugin przeglądarki

 

Zapisywanie plików cookies można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki;
zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będą działać w pełnym zakresie.
Ponadto mogą Państwo zablokować zbieranie i przetwarzanie przez Google danych wytworzonych przez pliki
cookies i dotyczących używania przez Państwa strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), jeśli
zainstalują Państwo dostępny pod poniższym linkiem plugin przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

Sprzeciw wobec zbierania danych

 

Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie Państwa danych przez Google Analytics, klikając na podany niżej link.
Nastąpi zapisanie pliku cookie opt out, który zablokuje zbieranie Państwa danych przy kolejnych odwiedzinach
naszej strony internetowej: deaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w
Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl .

 

Umowa o powierzenie danych

 

Zawarliśmy z firmą Google umowę o powierzeniu danych i w pełni stosujemy się do surowych wytycznych
organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych przy korzystaniu z Google Analytics.
Cechy demograficzne w Google Analytics

Strona ta wykorzystuje funkcję “cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki temu mogą być sporządzane
raporty na temat wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony. Dane te pochodzą z reklam Google
związanych z zainteresowaniami odbiorców oraz danych użytkowników pochodzących od firm trzecich. Dane te
nie mogą zostać przyporządkowane żadnej konkretnej osobie. Funkcję tę mogą Państwo wyłączyć w każdej
chwili w ustawieniach na Państwa koncie Google lub generalnie zabronić zbierania Państwa danych przez
Google Analytics – jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec zbierania danych”.

 

Remarketing Google Analytics

 

Nasze strony wykorzystują funkcję Remarketingu Google Analytics z połączeniu z niezależnymi od urządzeń
funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą usług jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie grup docelowych odbiorców reklam uzyskanych dzięki Remarketingowi Google
Analytics z niezależnymi od urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu odpowiedni
do zainteresowań, spersonalizowany przekaz reklamowy, który został dopasowany do danej osoby na podstawie
jej wcześniejszych zachowań w sieci na urządzeniu końcowym (np. smartfone) jest wyświetlany także na innym
należącym do niej urządzeniu (np. tablet lub komputer stacjonarny).

Jeśli udzielili Państwo odpowiedniej zgody, Google łączy w tym celu historię Państwa przeglądarki ilustrującą
zachowanie w sieci i aplikacjach z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym urządzeniu, na którym
logują się Państwo poprzez swoje konto Google, mogą otrzymywać Państwo te same spersonalizowane
komunikaty reklamowe.

Dla realizacji tej funkcji Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które
tymczasowo łączone są z naszymi danymi z Google Analytics, ażeby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe
użytkowników do reklam niezależnych od urządzenia.

Mogą Państwo zablokować niezależny od urządzeń remarketing/targetowanie, wyłączając speronalizowaną
reklamę w swoim koncie Google; służy do tego poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .
Scalanie zebranych danych na Państwa koncie Google dokonywane jest wyłącznie na podstawie Państwa
zgody, której udzielają Państwo Google i którą mogą Państwo wycofać (art. 6 ustęp 1 punkt a RODO). W
przypadku procesów zbierania danych, które nie są scalane na Państwa koncie Google (np. dlatego, że nie mają
Państwa konta Google lub nie zgodzili się Państwo na scalanie danych) podstawą zbierania danych jest art. 6
ustęp 1 punkt f RODO. Uzasadniony interes wynika z tego, że operator strony ma interes w anonimizowanej
analizie użytkowników strony do celów reklamowych.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych znajdą Państwo w Polityce prywatności firmy Google:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .

 

Google AdWords i Google Conversion Tracking

 

Strona ta używa Google AdWords. AdWords to program do reklam online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords wykorzystujemy funkcję analizowania konwersji (Conversion Tracking). Jeśli klikną
Państwo na reklamę Google, w Państwa komputerze zapisuje się plik cookie odpowiedzialny za analizę
konwersji. Cookie to mały plik tekstowy, który przeglądarka internetowa pozostawia na komputerze użytkownika.
Takie pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli
użytkownik odwiedza określone strony naszego serwisu i plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my wiemy, że
użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany do tej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony
internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą cookies odpowiedzialnych za analizowanie
konwersji służą do sporządzania statystyk dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.
Klienci dowiadują się o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na
stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują natomiast żadnych informacji, na podstawie których
można by zidentyfikować poszczególnych użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu
konwersji, mogą Państwo zablokować tę funkcję, wyłączając cookie odpowiedzialny za Google Conversion
Tracking w ustawieniach użytkownika Państwa przeglądarki. W tym przypadku nie będą Państwo ujęci w
statystykach konwersji strony.

Zapisywanie plików cookies konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ustęp. 1 punkt f RODO. Operator strony
internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby optymalizować swój serwis
internetowy oraz reklamę.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking znajdą Państwo w Polityce
prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?gl=pl

Mogą Państwo tak ustawić Państwa przeglądarkę, że będą Państwo informowani o używaniu plików cookie i
udzielą na nie zgody tylko w pojedynczych przypadkach, zablokują zapisywanie cookies w określonych
przypadkach lub generalnie lub włączą automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamknięcia
przeglądarki internetowej. W przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność strony może być ograniczona.
Facebook Pixel

Nasza strona wykorzystuje do mierzenia konwersji narzędzie Facebook Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Dzięki temu można śledzić zachowanie osób odwiedzających stronę, które zostały do niej przekierowane po
kliknięciu w reklamę na Facebooku. Narzędzie to służy do mierzenia skuteczności reklam na Facebooku w
celach statystycznych i dla badań rynkowych oraz do optymalizacji przyszłych działań reklamowych.
Pozyskiwane dane są dla nas jako operatora strony anonimowe, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków
służących identyfikacji użytkowników. Dane są zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook, zatem
przyporządkowanie do konkretnego profilu użytkownika jest możliwe i Facebook może używać te dane do
własnych celów reklamowych, zgodnie z własną polityką wykorzystywania danych. Dzięki temu Facebook
umożliwia umieszczanie reklam na własnych stronach oraz poza nimi. Na takie wykorzystywanie danych jako
operator strony nie mamy wpływu.

W Polityce ochrony danych firmy Facebook znajdą Państwo więcej wskazówek, jak chronić swoją prywatność:
https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Ponadto mogą Państwo zablokować funkcję remarketingu “Custom Audiences” w ustawieniach dla reklam pod
adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren.
W tym celu należy zalogować się do Facebooka.

Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo wyłączyć reklamę Facebooka bazującą na
zachowaniach użytkownika na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European
Interactive Digital Advertising Alliance): http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

 

6. Newsletter

 

Dane do newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter zaoferowany na naszej stronie internetowej, potrzebujemy od
Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy są
Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są
zbierane lub czynią to Państwo dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki informacji, których
Państwo sobie zażyczyli i nie przekazujemy podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszenia do wysyłki newslettera odbywa się wyłącznie na
podstawie Państwa zgody (art. 6 ustęp 1 punkt a RODO). Udzieloną zgodę na zapisanie danych, adresu e-mail
oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać, np. poprzez link “Wypisz
się” w newsletterze. Nie ma to wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do
momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Dane pozostawione przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą u nas przechowywane do momentu
Państwa rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji – usunięte. Nie dotyczy to danych, które zostały zapisane w
innych celach (np. adresy e-mail członków związku).

 

7. Narzędzia i pluginy

 

YouTube

 

Nasza strona wykorzystuje pluginy należącej do Google strony YouTube. Operatorem ten strony jest YouTube,
LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron, wysposażoną w plugin YouTube, ustanawiane jest połączenie
z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron Państwo
odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na Państwa koncie YouTube, umożliwiają Państwo firmie YouTube
przyporządkowanie swojego zachowania w Internecie bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą tego
Państwo uniknąć, wylogowując się z Państwa konta YouTube.

Celem korzystania z YouTube jest przyjazne dla użytkownika przedstawienie oferty online. Stanowi to
uzasadniony interes w myśl art. 6 ustęp 1 punkt f RODO.

Dalsze informacje na temat obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności
YouTube pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Mapy Google

Strona ta korzysta za pośrednictwem API z serwisu map Google Maps. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z usług Mapy Google konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te z reguły
przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu
na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google służy przyjaznemu przedstawieniu naszej oferty online i łatwemu odnajdywaniu
miejscowości podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ustęp 1
punkt f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności firmy
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Prawa własności przemysłowej i intelektualnej

 

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, animacje, materiały wideo i audio oraz inne treści umieszczone na tej stronie
internetowej są chronione prawami autorskimi i pokrewnymi. Nie wolno powielać, zmieniać lub wykorzystywać
tych treści w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez pisemnej zgody firmy Medrus spółka z
o.o. Wszystkie znaki towarowe, o ile nie podano inaczej, są chronione, a w szczególności: marki, logotypy,
wzory, tabliczki znamionowe. Zamieszczone na tej stronie patenty i znaki towarowe są własnością intelektualną
firmy Medrus.

 

Odpowiedzialność i sąd właściwy

 

Firma Medrus ponosi odpowiedzialność nieograniczoną zgodnie z przepisami prawa (I) za szkody wynikające z
narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenie zdrowia (II) w przypadku działania umyślnego (III) w
przypadku rażącego zaniedbania; i (IV) zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
Jeśli nie ogranicza to odpowiedzialności opisanej powyżej, firma Medrus odpowiada za lekkie zaniedbanie tylko
w przypadku naruszenia istotnego obowiązku wynikającego z umowy. Sformułowanie „istotne obowiązki“
oznacza obowiązki, które są konieczne do wypełnienia umowy, których naruszenie zagrażałoby osiągnięciu celu
umowy, i w których wykonanie użytkownik może ufać. W tym przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do
szkód typowych i dających się przewidzieć; w pozostałych przypadkach firma nie ponosi odpowiedzialności za
lekkie zaniedbanie.

Korzystanie z ofert firmy Medrus sp. z o.o. podlega wyłącznie polskiemu prawu. Sądem właściwym do
rozstrzygania sporów związanych z przedmiotem niniejszej Polityki prywatności jest sąd powszechny miejscowo
właściwy z uwagi na siedzibę Medrus sp. z o.o.