HS z rewizją rolety od wewnątrz

Ten biały prostokąt nad systemem HS to klapa rewizyjna.