Próg aluminiowy HS z tarasem drewnianym

Na zdjęciu widzimy jak precyzyjnie można zlicować system podnoszono – przesuwny HST z tarasem na zewnątrz budynku (brak progu)